Etusivu » Pro Ilmoitus

Työkalu poikkeamailmoitusten hallintaan

Jaa sivu:

Pro Ilmoitus -palvelu tiivistettynä

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia poikkeamailmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Pro Ilmoitus -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • väkivaltariskien arviointi
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • häiriötilanteen ilmoitus
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • työturvallisuus
  • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi vaihtoehtoa: lyhyt ja pitkä ilmoitus
 • uhka- ja väkivaltatilanteet
  • oma ilmoituslomake päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille
  • oma käsittelylomake päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille
  • yleiset uhka- ja väkivaltatilanteet (kaikki työpaikat)
 • häirintä työssä
  • työssä koettu häirintä tai epäasiallinen kohtelu
  • seksuaalinen häirintä
 • työssä kuormittuminen
 • tietosuoja
  • tietoturvaloukkaukset
  • muut merkittävät havainnot ja ongelmat
 • sisäilmaongelmien ilmoituslomake
 • laatupoikkeamat
  • asiakasreklamaatio
  • ympäristövahinko
  • auditointihavainto
  • tuotteen laatupoikkeama
  • palvelun laatupoikkeama
  • toimituspoikkeama
  • turvallisuuspoikkeama
  • sisäinen poikkeama
  • alihankkijoihin liittyvä poikkeama
  • muu, mikä?

Laaja versio

Dashboardit
 • muistutukset
 • poikkeamat

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.poikkeamienilmoitusjarjestelma.fi

Pro Ilmoitus -palvelu

Scroll to Top